نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آیین نامه مقررات داخلی برج مسکونی المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 152
اساسنامه، نحوه محاسبه شارژ و آئین نامه مصوب هیئت مدیره برج مسکونی المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 307
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز بیستم انتخاب ( 6 شهریورماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 237
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز نوزدهم انتخاب ( 5 شهریورماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 220
اطلاعیه پارک خودرو نوشته شده توسط مدیر سایت 235
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز هجدهم انتخاب ( 4 شهریورماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 721
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز هفدهم انتخاب ( 3 شهریورماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 98
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز شانزدهم انتخاب ( 30 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 119
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز پانزدهم انتخاب ( 29 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 159
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز چهاردهم انتخاب ( 28 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 101
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز سیزدهم انتخاب ( 27 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 123
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز دوازدهم انتخاب ( 25 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 120
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز یازدهم انتخاب ( 24 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 302
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز دهم انتخاب ( 23 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 90
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز نهم انتخاب ( 22 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 83
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز هشتم انتخاب ( 21 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 113
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز هفتم انتخاب ( 20 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 95
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز ششم انتخاب ( 18 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 135
اطلاعیه بهره برداری از مهدکودک مجموعه نوشته شده توسط مدیر سایت 192
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز پنجم انتخاب ( 17 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 132
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز چهارم انتخاب ( 16 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 121
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز سوم انتخاب ( 15 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 108
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز دوم انتخاب ( 14 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 94
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز اول انتخاب ( 13 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 105
اطلاعیه اختصاص پارکینگ ویژه به معلولین و جانبازان نوشته شده توسط مدیر سایت 97
لیست پلان پارکینگ و انباری برج المپیک جهت انتخاب نوشته شده توسط مدیر سایت 196
اطلاعیه شماره 5 انتخابات پارکینگ و انباری برج المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 109
اطلاعیه شماره 4 انتخابات پارکینگ و انباری نوشته شده توسط مدیر سایت 126
اطلاعیه توقف انتخاب پارکینگ و انباری نوشته شده توسط مدیر سایت 134
لیست انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز اول انتخاب ( 23 تیرماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 430
اطلاعیه شماره 3 انتخابات پارکینگ و انباری برج المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 238
اطلاعیه تمدید مهلت زمانی انتخاب مدیر اجرایی برج مسکونی المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 300
اطلاعیه انتخاب مدیر اجرایی برج مسکونی المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 152
اطلاعیه انتخاب پارکینگ و انباری نوشته شده توسط مدیر سایت 198
نتیجه سومین جلسه مجمع انتخابات هیأت مدیره امور اجرایی برجهای المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 249
اطلاعیه تحویل واحد نوشته شده توسط مدیر سایت 336
دعوتنامه مجمع انتخابات هیأت مدیره برجهای المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 297
پیش نویس اساسنامه برج مسکونی بوستان المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 728
گزارش كميته منتخب مجمع به اعضاء محترم نوشته شده توسط مدیر سایت 731
اطلاعیه اعضاء محترم مجمع برج المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 678
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم - تاریخ انتشار 96/07/06 نوشته شده توسط مدیر سایت 1466
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم - تاریخ انتشار 96/07/06 نوشته شده توسط مدیر سایت 2340
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول - تاریخ انتشار 96/06/11 نوشته شده توسط مدیر سایت 1134
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم - تاریخ انتشار 96/06/11 نوشته شده توسط مدیر سایت 1112
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول - تاریخ انتشار : 96/05/15 نوشته شده توسط مدیر سایت 4881
اطلاعیه جدید انتخاب واحد پروژه المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 2074
اطلاعیه انتخاب واحد پروژه المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 3347
اطلاعیه واریزی اعضاء پروژه المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 1382
اطلاعیه شرکت تعاونی مسکن بوستان زندگی آینده نوشته شده توسط مدیر سایت 2839
تصاویری از طرح های سه بعدی پروژه که در حال اجرا می باشند نوشته شده توسط مدیر سایت 28624
اطلاع رسانی اعضا نوشته شده توسط مدیر سایت 1067
اطلاعیه اخبار تکمیلی مجمع 15 مهر نوشته شده توسط مدیر سایت 921
باسداکت های پروژه المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 1219
اطلاعیه تحویل آسانسورهای پروژه نوشته شده توسط مدیر سایت 804
درب های ورودی واحدهای مسکونی پروژه المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 1287
چیلرهای خریداری شده برای پروژه المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 845
آسانسور برجهای مسکونی المپیک شرکت تعاونی مسکن بوستان زندگی آینده نوشته شده توسط مدیر سایت 1260
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده پروژه المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 742
اطلاعیه شرکت تعاونی مسکن بوستان زندگی آینده نوشته شده توسط مدیر سایت 1244

تصاویر پروژه

تصویر روز

شعار سال

تمامی محتویات سایت متعلق است به شرکت تعاونی مسکن بوستان زندگی آینده می باشد. هرگونه کپی برداری حتی با ذکر منبع نیز پیگرد قانونی دارد.