نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
لیست انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز اول انتخاب ( 23 تیرماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 154
اطلاعیه شماره 3 انتخابات پارکینگ و انباری برج المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 132
اطلاعیه تمدید مهلت زمانی انتخاب مدیر اجرایی برج مسکونی المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 169
اطلاعیه انتخاب مدیر اجرایی برج مسکونی المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 35
اطلاعیه انتخاب پارکینگ و انباری نوشته شده توسط مدیر سایت 82
نتیجه سومین جلسه مجمع انتخابات هیأت مدیره امور اجرایی برجهای المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 152
اطلاعیه تحویل واحد نوشته شده توسط مدیر سایت 204
دعوتنامه مجمع انتخابات هیأت مدیره برجهای المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 181
پیش نویس اساسنامه برج مسکونی بوستان المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 623
گزارش كميته منتخب مجمع به اعضاء محترم نوشته شده توسط مدیر سایت 630
اطلاعیه اعضاء محترم مجمع برج المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 598
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم - تاریخ انتشار 96/07/06 نوشته شده توسط مدیر سایت 1379
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم - تاریخ انتشار 96/07/06 نوشته شده توسط مدیر سایت 2250
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول - تاریخ انتشار 96/06/11 نوشته شده توسط مدیر سایت 1047
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم - تاریخ انتشار 96/06/11 نوشته شده توسط مدیر سایت 1040
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول - تاریخ انتشار : 96/05/15 نوشته شده توسط مدیر سایت 4813
اطلاعیه جدید انتخاب واحد پروژه المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 1890
اطلاعیه انتخاب واحد پروژه المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 3264
اطلاعیه واریزی اعضاء پروژه المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 1281
اطلاعیه شرکت تعاونی مسکن بوستان زندگی آینده نوشته شده توسط مدیر سایت 2767
تصاویری از طرح های سه بعدی پروژه که در حال اجرا می باشند نوشته شده توسط مدیر سایت 28506
اطلاع رسانی اعضا نوشته شده توسط مدیر سایت 968
اطلاعیه اخبار تکمیلی مجمع 15 مهر نوشته شده توسط مدیر سایت 859
باسداکت های پروژه المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 1065
اطلاعیه تحویل آسانسورهای پروژه نوشته شده توسط مدیر سایت 745
درب های ورودی واحدهای مسکونی پروژه المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 1106
چیلرهای خریداری شده برای پروژه المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 781
آسانسور برجهای مسکونی المپیک شرکت تعاونی مسکن بوستان زندگی آینده نوشته شده توسط مدیر سایت 1092
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده پروژه المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 674
اطلاعیه شرکت تعاونی مسکن بوستان زندگی آینده نوشته شده توسط مدیر سایت 1067

تصاویر پروژه

تصویر روز

شعار سال

تمامی محتویات سایت متعلق است به شرکت تعاونی مسکن بوستان زندگی آینده می باشد. هرگونه کپی برداری حتی با ذکر منبع نیز پیگرد قانونی دارد.