نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اساسنامه، نحوه محاسبه شارژ و آئین نامه مصوب هیئت مدیره برج مسکونی المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 110
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز بیستم انتخاب ( 6 شهریورماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 74
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز نوزدهم انتخاب ( 5 شهریورماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 68
اطلاعیه پارک خودرو نوشته شده توسط مدیر سایت 65
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز هجدهم انتخاب ( 4 شهریورماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 376
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز هفدهم انتخاب ( 3 شهریورماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 39
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز شانزدهم انتخاب ( 30 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 79
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز پانزدهم انتخاب ( 29 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 92
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز چهاردهم انتخاب ( 28 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 61
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز سیزدهم انتخاب ( 27 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 76
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز دوازدهم انتخاب ( 25 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 75
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز یازدهم انتخاب ( 24 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 255
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز دهم انتخاب ( 23 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 50
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز نهم انتخاب ( 22 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 39
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز هشتم انتخاب ( 21 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 69
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز هفتم انتخاب ( 20 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 52
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز ششم انتخاب ( 18 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 85
اطلاعیه بهره برداری از مهدکودک مجموعه نوشته شده توسط مدیر سایت 134
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز پنجم انتخاب ( 17 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 83
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز چهارم انتخاب ( 16 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 78
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز سوم انتخاب ( 15 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 69
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز دوم انتخاب ( 14 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 52
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز اول انتخاب ( 13 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 65
اطلاعیه اختصاص پارکینگ ویژه به معلولین و جانبازان نوشته شده توسط مدیر سایت 55
لیست پلان پارکینگ و انباری برج المپیک جهت انتخاب نوشته شده توسط مدیر سایت 155
اطلاعیه شماره 5 انتخابات پارکینگ و انباری برج المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 61
اطلاعیه شماره 4 انتخابات پارکینگ و انباری نوشته شده توسط مدیر سایت 82
اطلاعیه توقف انتخاب پارکینگ و انباری نوشته شده توسط مدیر سایت 89
لیست انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز اول انتخاب ( 23 تیرماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 365
اطلاعیه شماره 3 انتخابات پارکینگ و انباری برج المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 186
اطلاعیه تمدید مهلت زمانی انتخاب مدیر اجرایی برج مسکونی المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 244
اطلاعیه انتخاب مدیر اجرایی برج مسکونی المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 103
اطلاعیه انتخاب پارکینگ و انباری نوشته شده توسط مدیر سایت 141
نتیجه سومین جلسه مجمع انتخابات هیأت مدیره امور اجرایی برجهای المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 196
اطلاعیه تحویل واحد نوشته شده توسط مدیر سایت 271
دعوتنامه مجمع انتخابات هیأت مدیره برجهای المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 241
پیش نویس اساسنامه برج مسکونی بوستان المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 683
گزارش كميته منتخب مجمع به اعضاء محترم نوشته شده توسط مدیر سایت 678
اطلاعیه اعضاء محترم مجمع برج المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 636
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم - تاریخ انتشار 96/07/06 نوشته شده توسط مدیر سایت 1419
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم - تاریخ انتشار 96/07/06 نوشته شده توسط مدیر سایت 2296
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول - تاریخ انتشار 96/06/11 نوشته شده توسط مدیر سایت 1084
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم - تاریخ انتشار 96/06/11 نوشته شده توسط مدیر سایت 1074
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول - تاریخ انتشار : 96/05/15 نوشته شده توسط مدیر سایت 4839
اطلاعیه جدید انتخاب واحد پروژه المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 1979
اطلاعیه انتخاب واحد پروژه المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 3306
اطلاعیه واریزی اعضاء پروژه المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 1337
اطلاعیه شرکت تعاونی مسکن بوستان زندگی آینده نوشته شده توسط مدیر سایت 2803
تصاویری از طرح های سه بعدی پروژه که در حال اجرا می باشند نوشته شده توسط مدیر سایت 28557
اطلاع رسانی اعضا نوشته شده توسط مدیر سایت 1008
اطلاعیه اخبار تکمیلی مجمع 15 مهر نوشته شده توسط مدیر سایت 891
باسداکت های پروژه المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 1138
اطلاعیه تحویل آسانسورهای پروژه نوشته شده توسط مدیر سایت 768
درب های ورودی واحدهای مسکونی پروژه المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 1191
چیلرهای خریداری شده برای پروژه المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 805
آسانسور برجهای مسکونی المپیک شرکت تعاونی مسکن بوستان زندگی آینده نوشته شده توسط مدیر سایت 1168
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده پروژه المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 695
اطلاعیه شرکت تعاونی مسکن بوستان زندگی آینده نوشته شده توسط مدیر سایت 1130

تصاویر پروژه

تصویر روز

شعار سال

تمامی محتویات سایت متعلق است به شرکت تعاونی مسکن بوستان زندگی آینده می باشد. هرگونه کپی برداری حتی با ذکر منبع نیز پیگرد قانونی دارد.