نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آیین نامه مقررات داخلی برج مسکونی المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 72
اساسنامه، نحوه محاسبه شارژ و آئین نامه مصوب هیئت مدیره برج مسکونی المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 200
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز بیستم انتخاب ( 6 شهریورماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 155
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز نوزدهم انتخاب ( 5 شهریورماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 144
اطلاعیه پارک خودرو نوشته شده توسط مدیر سایت 166
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز هجدهم انتخاب ( 4 شهریورماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 698
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز هفدهم انتخاب ( 3 شهریورماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 81
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز شانزدهم انتخاب ( 30 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 100
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز پانزدهم انتخاب ( 29 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 138
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز چهاردهم انتخاب ( 28 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 87
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز سیزدهم انتخاب ( 27 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 102
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز دوازدهم انتخاب ( 25 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 100
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز یازدهم انتخاب ( 24 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 284
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز دهم انتخاب ( 23 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 74
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز نهم انتخاب ( 22 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 67
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز هشتم انتخاب ( 21 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 98
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز هفتم انتخاب ( 20 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 76
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز ششم انتخاب ( 18 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 114
اطلاعیه بهره برداری از مهدکودک مجموعه نوشته شده توسط مدیر سایت 168
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز پنجم انتخاب ( 17 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 112
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز چهارم انتخاب ( 16 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 104
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز سوم انتخاب ( 15 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 90
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز دوم انتخاب ( 14 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 76
لیست پلانهای قابل انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز اول انتخاب ( 13 مردادماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 90
اطلاعیه اختصاص پارکینگ ویژه به معلولین و جانبازان نوشته شده توسط مدیر سایت 83
لیست پلان پارکینگ و انباری برج المپیک جهت انتخاب نوشته شده توسط مدیر سایت 178
اطلاعیه شماره 5 انتخابات پارکینگ و انباری برج المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 90
اطلاعیه شماره 4 انتخابات پارکینگ و انباری نوشته شده توسط مدیر سایت 112
اطلاعیه توقف انتخاب پارکینگ و انباری نوشته شده توسط مدیر سایت 117
لیست انتخاب پارکینگ و انباری پس از روز اول انتخاب ( 23 تیرماه ) نوشته شده توسط مدیر سایت 407
اطلاعیه شماره 3 انتخابات پارکینگ و انباری برج المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 221
اطلاعیه تمدید مهلت زمانی انتخاب مدیر اجرایی برج مسکونی المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 281
اطلاعیه انتخاب مدیر اجرایی برج مسکونی المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 135
اطلاعیه انتخاب پارکینگ و انباری نوشته شده توسط مدیر سایت 176
نتیجه سومین جلسه مجمع انتخابات هیأت مدیره امور اجرایی برجهای المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 230
اطلاعیه تحویل واحد نوشته شده توسط مدیر سایت 316
دعوتنامه مجمع انتخابات هیأت مدیره برجهای المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 281
پیش نویس اساسنامه برج مسکونی بوستان المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 714
گزارش كميته منتخب مجمع به اعضاء محترم نوشته شده توسط مدیر سایت 711
اطلاعیه اعضاء محترم مجمع برج المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 659
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم - تاریخ انتشار 96/07/06 نوشته شده توسط مدیر سایت 1453
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم - تاریخ انتشار 96/07/06 نوشته شده توسط مدیر سایت 2325
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول - تاریخ انتشار 96/06/11 نوشته شده توسط مدیر سایت 1119
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم - تاریخ انتشار 96/06/11 نوشته شده توسط مدیر سایت 1096
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول - تاریخ انتشار : 96/05/15 نوشته شده توسط مدیر سایت 4869
اطلاعیه جدید انتخاب واحد پروژه المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 2054
اطلاعیه انتخاب واحد پروژه المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 3329
اطلاعیه واریزی اعضاء پروژه المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 1366
اطلاعیه شرکت تعاونی مسکن بوستان زندگی آینده نوشته شده توسط مدیر سایت 2825
تصاویری از طرح های سه بعدی پروژه که در حال اجرا می باشند نوشته شده توسط مدیر سایت 28598
اطلاع رسانی اعضا نوشته شده توسط مدیر سایت 1050
اطلاعیه اخبار تکمیلی مجمع 15 مهر نوشته شده توسط مدیر سایت 908
باسداکت های پروژه المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 1194
اطلاعیه تحویل آسانسورهای پروژه نوشته شده توسط مدیر سایت 788
درب های ورودی واحدهای مسکونی پروژه المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 1247
چیلرهای خریداری شده برای پروژه المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 828
آسانسور برجهای مسکونی المپیک شرکت تعاونی مسکن بوستان زندگی آینده نوشته شده توسط مدیر سایت 1230
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده پروژه المپیک نوشته شده توسط مدیر سایت 719
اطلاعیه شرکت تعاونی مسکن بوستان زندگی آینده نوشته شده توسط مدیر سایت 1207

تصاویر پروژه

تصویر روز

شعار سال

تمامی محتویات سایت متعلق است به شرکت تعاونی مسکن بوستان زندگی آینده می باشد. هرگونه کپی برداری حتی با ذکر منبع نیز پیگرد قانونی دارد.